بهداشت حرفه ای

ایمنی و بهداشت حرفه ای

فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

موضوعات:
 • مفاهیم تصمیم گیری
 • تصمیم گیری چند شاخصه
 • تاپسیس TOPSIS
 • تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP
 • روش حداقل مربعات (least squares method) 
 • روش حداقل مربعات لگاریتمی (logarithmic least squares method)
 •  روش بردار ویژه (Eigenvector Method)
 • روشهای تقریبی (Approximation Method)
 • محاسبه وزن نهایی
 • محاسبه نرخ ناسازگاری
 • الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس
 • الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک سلسله مراتبی

تاریخ ارسال: چهارشنبه 8 فروردین 1397 ساعت 11:54 | نویسنده: سیروان شیخی | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.